Somerset Yangtze River Chongqing

No. 151 Changjiang Binjiang Road, Yuzhong District, Chongqing

Extended Stay

Looking to stay with us for more than 30 nights

Learn more